I Xuntanza Indignada: Facédea debaixo dunha ponte

Related Site

Desde a Asemblea de Indignados en Cambre, integrada na Rede de Asembleas de Barrios e Vilas da Coruña, queremos relatar a secuencia de feitos que derivaron na esixencia por parte da corporación municipal de Cambre, dunha taxa para a realización da Xuntanza Indignada prevista para este sábado día 27.

O día 29 de Xullo, presentouse ante o Concello a solicitude para a realización dunha xornada reivindicativa, pero tamén informativa e lúdica, onde se solicitaba un espazo dentro do Campo dá Feira, e a utilización do Parque dá Igrexa anexo. Tamén se solicitaba o acceso a un punto de luz para a conexión unicamente dun equipo audiovisual. Nese momento, a través de diversos contactos, http://celebritysex.cz/?triores=14-brutal-truths-about-dating-a-libra&33f=fd comunicóusenos que non ía haber ningún problema para obter o permiso, e que en 2 ou 3 días darían unha resposta. Con todo, esa resposta demorouse durante semanas, a pesar da nosa insistencia, coa única finalidade de non dar tempo a unha argumentación ou replanteamiento pola nosa banda.

O primeiro problema prantexouse ao negar a conexión á rede eléctrica. Ante esta negativa, propuxémoslle ao Concello facernos cargo do gasto.

Ese mesmo día, o propio alcalde de Cambre establece contacto telefónico connosco, tras a nosa insistencia, e é nese momento cando http://lilacgrove.co.uk/pmdd nos comunica a obrigación de pagar unhas taxas desorbitadas para poder realizar o evento. En ningún momento menciónase a Ordenanza Municipal Fiscal concreta, nin se responde por escrito. Ata en días posteriores, varios membros da corporación remitíronnos a Ordenanzas distintas (como a 12 ou a 13), con gravames por importes distintos.

En devandita conversación telefónica click now a proposta do alcalde foi literalmente que a fixésemos debaixo da ponte da autoestrada (baixo a ponte da AP 9 na zona do Paseo dos Templarios), xa que alí non ocupabamos prazas de aparcadoiro públicas, e que non colocásemos carpas. A única finalidade clara era que estivésemos nun lugar o menos visible posible. Baseándonos na súa postura, expómoslle modificar a solicitude, eliminando as actividades no Campo dá Feira, non colocando carpas e utilizando unicamente o Parque dá Igrexa. Nese momento, o alcalde deu por finalizada a conversación, sen dar resposta nin propor alternativa de ningún tipo, supomos que ante a falta de argumentos.

Non foi senón ata o mércores 24, a tan só 3 días do evento, cando o Concello respóndenos por escrito, remitíndose á Ordenanza Fiscal Nº 12, para xustificar o que debamos abonar unha taxa. Unha Ordenanza cuxo título é expresamente: “Ordenanza Fiscal Reguladora dá Taxa por Entrada de Vehículos a través dás Beirarrúas e as Reservas de Vía Pública para Aparcamento, Carga e Descarga de Mercancía de calquera clase”.

En base a todo isto, desde a Rede de Asembleas de Barrios e Vilas da Coruña, http://cafemamboibiza.com/?vuuijj=rencontre-embrun-05&c88=67 rexeitamos o pago dunha taxa para a realización do evento, xa que o consideramos improcedente por tratarse dunha actividade sen ánimo de lucro, á que se está dando unha catalogación totalmente arbitraria e carente de sentido, co único obxecto de gravala cando nin o propio Concello é capaz de determinar o feito impoñible.

Decidimos, xa que logo, manter a convocatoria da Xuntanza Indignada para o vindeiro sábado, a pesar do cal, e para evitar confrontacións, prescindiremos de toda a infraestrutura necesaria, así como dos concertos e as proxeccións planificadas. Mantéñense o resto de actividades, entre as que figuran diversas charlas divulgativas, un mercado de troco, asembleas e actividades infantís, todas elas a desenvolver no Parque dá Igrexa unicamente.

http://www.yellowrage.com/krabik/2315 Desde a Rede de Asembleas queremos denunciar o ataque por parte do Concello á liberdade de expresión, pondo todas as trabas posibles á realización dun evento divulgativo e reivindicativo, trabas que probablemente non xurdirían se o evento fose musical, aínda que levase maiores molestias para a veciñanza. Polo mesmo motivo, pedimos o apoio de todo o movemento 15M na comarca da Coruña, e invitamos a que todas as persoas que queiran informarse do que representa realmente este movemento, a que participen o día 27 de agosto na I Xuntanza Indignada, no Parque dá Igrexa situado no centro de Cambre.

YOURURL.com ¡¡¡OS ESPERAMOS A TODOS O SÁBADO 27 EN CAMBRE!!!

Rogamos a máxima asistencia e difusión.

Enlaces ás diferentes notas de prensa:

Rivas obliga a pagar a los indignados el uso del campo da feira

Cambre exige casi 3.500 euros en tasas para permitir la Xuntanza Indignada

Cambre-Rivas permitirá una “xuntanza indignada” si se abonan las tasas

2 ResponsesLeave one →

 1. Tenéis disponible el cartel V.2.0 que hubo que hacer a toda velocidad en vista de todos los problemas que nos están poniendo. Formato jpg: http://xurl.es/btv58

  Responder
 2. I read a lot of interesting articles here. Probably you spend a lot
  of time writing, i know how to save you a lot of work, there is an online
  tool that creates high quality, google friendly articles in minutes, just search
  in google – laranitas free content source

  Responder

Leave a Reply