O día 15 de setembro de 2.011, varios membros da Rede de Asembleas de Barrios e Vilas da Coruña do Movemento 15M, presentou un escrito na Subdelegación do Goberno na Coruña co obxecto de comunicar previamente ás autoridades competentes, solicitan autorización con carácter urxente para proceder ao exercizo do dereito de reunión, en concreto, de manifestación, a levar a cabo o día 17 de setembro, a partir das 19:00 h., baixo o lema “Non á reforma da Constitución. Por unha saída social da crise. Queremos decidir”, comezando en Porta Real pola Avda. da Marina e os Cantóns ata a Praza de Ourense.

En dito escrito especificábanse as medidas de seguridade previstas e relatábanse os motivos da urxencia que xustificaban a comunicación ás autoridades coa antelación mínima de 24 horas, sen suxeitarse ao prazo xeral establecido en 10 días naturais como mínimo e 30 como máximo.

Ese mesmo día 15 de setembro de 2.011, foi dictada Resolución por parte da Subdelegación do Goberno na Coruña, que baixo a única argumentación de que “la comunicación fue realizada fuera del plazo indicado, sin que se justifiquen las causas de la urgencia de la convocatoria”, acordabaProhibir expresamente la celebración de una manifestación el día 17 de septiembre de 2011 en esta Ciudad”.

Pois ben, ante tal nula motivación da Resolución da Subdelegación do Goberno, prohibindo un dereito fundamental de relevancia no noso Estado de dereito, como é o de reunión, presentouse Recurso contencioso-administrativo contra esa Resolución mediante un proceso especial ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por vulneración do artigo 21 da Constitución, baleirando o contido esencial do dereito de reunión e manifestación ao prohibir a expresión da cidadanía en contra da reforma constitucional.

Despois da audiencia prevista legalmente, que tivo lugar o pasado mércores 28 de setembro, e a pesares da oposición da Avogacía do estado e o Ministerio fiscal, a Sección 1ª da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictou Sentenza, con data 29 de setembro de 2.011 que, estimando o mencionado recurso contencioso-administrativo interposto contra a Resolución do 15 de setembro do Subdelegado do Goberno que prohibía a manifestación comunicada para o día 17 de setembro, acorda revocar dita prohibición.

Os argumentos empregados pola Sección 1ª da Sala do Contencioso-Administrativo do TSXG, concordan cos expresados polos promoventes da manifestación, sinalando que a omisión sobre a argumentación aportada supón unha infracción do principio de proporcionalidade que debe presidir toda limitación do dereito fundamental de reunión, calificando de deficiente a motivación efectuada pola Subdelegación do Goberno, deixando de valorar os motivos aportados polos promotores, lembremos integrantes da Rede de Asembleas de Barrios e Vilas da Coruña do Movemento 15M.

Así pois, nos congratulamos de que a xustiza ampare os dereitos fundamentais dos cidadáns ante as notorias arbitrariedades efectuadas polas administracións públicas, menoscabando o dereito de reunión e manifestación.

One Response to “El Tribunal Superior de Xustiza nos da la razón”

  1. Nieves Says:

    Puxéronos a pedra diante pero non nos fixeron caer. Haberá que ir con coidado de non tropezar moito e poder avanzar, aínda que sexa paseniñamente.
    Noraboa!!

Leave a Reply