Mercadiño de troco

Este sábado 9 de xuño, como cada segundo sábado de mes teremos o Mercadiño de Troco.

Nesta ocasión daremos unha charla de Consumo Responsable, Decrecemento, Banco de Tempo e explicaremos o noso novo proxecto: hortas urbanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proxecto de hortas urbanas na Agra do Orzán


Todos os interesados en ter unha horta no barrio e participar neste proxecto escribide un mail a hortasurbanasagra@gmail.com cos vosos datos de contacto.

Podes acceder a nosa páxina do facebook facendo click aquí

Podes descargar o cartaz facendo click aquí

Introducción:

Desde hai anos en distintas cidades do mundo -Londres, Nova York, A Habana, Barcelona, Madrid, México, etc- veñen existindo hortas urbanas, moitas delas de propiedade municipal, cada vez máis consolidadas no ámbito cidadán, polos seus éxitos participativos, ambientais, educativos, produtivos e económicos.

Tamén as cidades próximas de Santiago de Compostela -barrios de San Pedro e de Conxo- e de Lugo -Río Rato- manteñen as súas hortas urbanas municipais desde hai tempo cun grande seguimento popular.

A cidade da Coruña aínda carece destes actualísimos espazos de relación social, naturais e produtivos.

A zona proposta neste proxecto de “Hortas Urbanas da Agra” é idónea para a agricultura, ten unha elevada densidade de poboación circundante e é relativamente céntrica na cidade da Coruña.

A zona da Agra do Orzán conta cun “Plan Urban” de 11 millóns de euros, con diñeiro aínda sen gastar. Entre os obxectivos e consideracións do “Plan Urban” da Agra aparecen os seguintes, estreitamente relacionados cun proxecto como o das “Hortas Urbanas da Agra” que apresentamos:

-Diversificar e desenvolver a actividade económica.

-Promover a cultura de proximidade.

-Favorecer o uso de espazos como lugar de encontro, contribuíndo a dar cohesión e integración social.

-Evitar a degradación urbana e mellorar a o medioambiente urbano.

-Establecer outros modelos de consumo.

-Desenvolver o espírito emprendedor.

Lembramos tamén como opinión relevante a que manifestaba hai uns días o Premio Nobel de Economía Paul Kurgman, que perante a falta presente de investimentos privados, deberían ser os gobernos os que adopten políticas expansivas e de criación de emprego. E mellor desenvolver este tipo de proxectos que asfaltar unha e outra vez as mesmas rúas.

 Obxectivos das “Hortas Urbanas da Agra”:

-Mellorar a relación humana entre os habitantes da cidade, das diversas xeracións e procedencias.

-Realizar unha actividade física saudábel e recomendábel para todas as idades en contacto coa natureza.

-Desenvolver unha actividade produtiva e sustentábel, xerando alimentos dunha maneira ecolóxica e cos mínimos custos enerxéticos e de transporte.

-Facilitar o consumo posterior de alimentos frescos, sans e ecolóxicos.

-Mellorar as condicións de vida e económicas da poboación, especialmente dos colectivos máis desfavorecidos e afectados pola crise, reducindo os seus gastos económicos de supermercado.

-Xerar incluso na mesma cidade recursos e emprego por medio da agricultura ecolóxica, coa venda dos excedentes e a criación dalgunha cooperativa agrícola.

Zona de actuación:

As Hortas Urbanas da Agra estarían situadas no espazo comprendido entre o Parque Infantil dos Mariñeiros, o Centro Ágora, a Terceira Ronda e barrio de San Pedro de Visma, en terreos de propiedade municipal ou en privados através do banco de terras.

Trátase dun espazo cunhas condicións edafolóxicas excelentes para a agricultura, como denota o uso agrícola persistente que tivo desde tempo inmemoral.

Tamén conta con recursos hídricos propios, situados na parte máis alta da zona: arqueta da antiga traída de auga da cidade. A situación desta fonte, con augas de coñecida calidade, evita no futuro rego o gasto de auga da traída actual e calquer gasto en electricidade para a súa elevación. Alén diso, existen diversos pozos na súa contorna.

Obras necesarias e materiais:

-Espazo de hortas cerrado ao exterior cunhas vallas metálicas situadas nunha base de cemento e cunha ou varias portas metálicas para o acceso.

-Construción de regos e de alxibes.

-Casetas de madeira para guardar ferramentas e sementes, e que sirvan de vestiarios.

-Colocación de varios composteiros.

-Ferramentas e fornecemento de sementes.

-Marcos de madeira que sinalen os lindeiros de cada horta, de 30 a 40 m2.

Protocolo de actuación:

-Se nalgunha parte se utilizan terras de propiedade privada pedir a colaboración da Consellería de Agricultura da Xunta através do seu Banco de Terras.

-Elaboración dun baremo para solicitar unha parcela, baixo o compromiso de traballala, tendo en conta a proximidade da vivenda e as circunstancias económicas e de desemprego do interesado/a.

-Anuncio da convocatoria de solicitude por un ano.

-Publicación dunha listaxe ordenada co nome das persoas ás que se lle adxudicou o uso anual dunha horta, determinándoa, e deixando tamén unha listaxe para posíbeis substitucións.

-Asesoramento de veciños/as con experiencia agrícola ou celebración dalgúns cursiños.

-Organización de dúas mostras-feiras anuais dos produtos obtidos na explanada do Parque dos Mariñeiros.

RECURSOS PÚBLICOS CONTRA INICIATIVAS CIUDADANAS

El pasado 12 de mayo, día Internacional del Comercio Justo y Consumo Responsable, la Asamblea 15M del Agra do Orzán junto con  vecinos y vecinas del barrio, organizó un Mercado de Troco en la calle Corcubión esquina con la calle Barcelona, ubicación que se ha elegido teniendo en cuenta los criterios de no entorpecer el paso de personas por la vía pública, ni afectar a locales comerciales, situándonos delante de un local comercial lamentablemente, cerrado.
El mercado cumplía su cuarta edición, ya que se viene realizando el segundo sábado de cada mes, de 11:30 a 13:30 horas desde el pasado febrero con gran éxito, aceptación por parte del vecindario y sin ningún tipo de inconvenientes.

En esta ocasión, se trataba de una edición especialmente señalada por la celebración del día Internacional del Comercio Justo , por lo que se difundía también información sobre estas prácticas para sensibilizar a la
población sobre qué es el comercio justo y el consumo responsable, siendo el trueque un exponente de éste. Su práctica favorece la reutilización de productos todavía útiles, una menor generación de
residuos, la solidaridad, las relaciones interpersonales, la participación social y la cobertura de necesidades sin que medie dinero para ello, siendo por tanto una actividad no comercial y sin ánimo
de lucro. Creemos que todos estos factores son suficientemente necesarios y positivos en el actual momento de crisis social y económica como para que, desde la administración municipal, no sólo no se le ponga impedimentos, sino que incluso se apoye e impulse en este y otros barrios de la ciudad.

Lamentablemente en esta ocasión tuvimos la desagradable visita de policías municipales que ordenaron levantar el Trueque. El motivo argumentado es que no contábamos con el permiso municipal para ocupar la vía pública que implica el pago de unas tasas que gravan actividades
comerciales y, por tanto,  con ánimo de lucro. Este no es el caso del Trueque, que obviamente ni es una actividad comercial, ni hay transacciones económicas, ni tiene ningún tipo de ánimo de lucro.
Por tanto, la ordenanza que se pretende aplicar a esta iniciativa vecinal, y que se ha utilizado para impedir el desarrollo del Truque, está totalmente fuera de lugar.
Se transmitió esta idea a la policía y se les informó de que se acudió como hasta ahora a la subdelegación del gobierno a tramitar el pertinente permiso -como habíamos hecho las veces anteriores- tipificando la disposición de una lona y este permiso nos vino rechazado remitiéndonos al Ayuntamiento a solicitar un nuevo permiso que permitiese llevar adelante esta actividad, pero parece ser que no existe la posibilidad de realizar una actividad en la calle sin pagar por ello unas tasas, y se pretende aplicar a esta actividad
la Ordenanza fiscal 12-2012 Reguladora de las tasas para el otorgamiento de licencias para industrias callejeras y ambulantes, algo absolutamente improcedente ya que no se ajusta al carácter de la actividad.
Ante la insistencia de la policía se procedió a recoger los productos. En ese proceso nuevamente la
policía volvió a personarse y ante las quejas de vecinos y vecinas por la actuación que estaban realizando incrementaron su actitud intimidatoria y comenzaron a identificar a personas. Un total de tres personas fueron identificadas, y otras dos recibieron amenazas de que se les incautarían sus móviles si no borraban las fotos y grabaciones que estaban haciendo de los hechos.
Mientras esto pasaba en el barrio del Agra, tenía lugar una feria en la céntrica Plaza de Pontevedra para celebrar el día del Comercio Justo y Consumo responsable en la que participaban distintas ong,
y cooperativas  en las que el Ayuntamiento, junto con la Xunta de Galicia, colaboró en la realización de esta actividad.
Queremos manifestar:
- Nuestro malestar por la incoherencia de las actuaciones municipales en el tratamiento de estas dos acciones que tienen objetivos similares y responden a la misma filosofía y valores. El pecado de la actividad desarrollada en el  Agra debe de ser que es una iniciativa que
surge de la propia ciudadanía, que la autogestiona  y que no ha costado nada a las administraciones públicas.
- Nuestro rechazo a la actuación de la policía local, que sin ningún tipo de orden municipal procedió a levantar una actividad vecinal y que claramente se extralimitó en sus funciones al identificar a ciudadanos y ciudananas sin motivo alguno, intimidándoles y amenazándoles con requisarles bienes de su propiedad ( móviles), intentando que borrasen grabaciones, sin ningún tipo de autorización judicial para ello.

La extralimitación policial queda más en evidencia ante lo siguiente: los días 13, 14 y 15 de mayo se realizó un  mercado de Trueque en el Obelisco, como parte de las acciones para conmemorar el 15M. Los policías municipales que se personaron allí pidieron información sobre las actividades
que se estaban realizando, entre ellas el Trueque, pero dijeron que no podían levantarlo sin una orden expresa del Ayuntamiento, algo de lo que carecían los policías implicados en los hechos del Agra del Orzán.

El resultado: frustración, incomprensión y rechazo por parte del vecindario ante una actuación que les ha privado de un espacio de intercambio y solidaridad que genera satisfacción y que responde a las necesidades del barrio, que son muchas, aunque a algunos les cueste creerlo. Una cosa es que no exista apoyo activo desde el Ayuntamiento a este tipo de iniciativas, quizá no lo esperamos, aunque sea algo que sí ocurre en otras ciudades gallegas, del resto del estado y qué decir de la larga tradición de mercado de trueque en ciudades europeas. Lo que tampoco esperamos y rechazamos es que se gasten recursos municipales, de todos y todas, en impedir el desarrollo de iniciativas que tienen un positivo impacto en el barrio, que responden a necesidades sociales y económicas, y que
surgen de la solidaridad y el trabajo altruista de la ciudadanía que, lamentablemente, recibe como respuesta  la intimidación por parte de funcionarios municipales.

 

Para ver el vídeo haz click aquí

Para ver las fotos haz click aquí

VII edición do Foro galego de inmigración

 

O domingo 27 terá lugar a VII do foro galego de inmigración.

Dirección:  Rúa A Torre nº 67 na zona do Campo de Marte

Horario: de 10 a 19

O programa é o seguinte:

- 10:00 H: Acollida (Salón de Actos da Escola Municipal de Música)

- 10:30 H: Dinámica de Benvida (Salón de Actos da Escola Municipal de Música)
- 11:00 H: Mesas de Diálogo por temas (Reparto de alimentos-Restriccións no acceso ao sistema sanitario-situación das empregadas de fogar- persecución policial ao colectivo inmigrante – Aulas da Escola Municipal de Música). Cada persoa participante escollera de forma libre o grupo no que quere participar.
- 12:30H: Descanso
- 13:00H: Mesas de Diálogo Mixtas(Aulas da Escola Municipal de Música)
- 14:30H: Xantar(Campo de Marte)
- 16:00H: Dinámica de Dixestión (no Campo de Marte)
- 16:30H: Presentación de Accións Conxuntas-Espazo de Participación Asemblearia (Salón de Actos da Escola Municipal de Música).
- 17:30 H: Descanso e Preparación da Manifestación.
- 18:00 : Manifestación (dende o Campo de Marte ata o Obelisco), con Lectura do Manifesto final ás 19:00H no Obelisco.
- 19:00 H: Remate da Asemblea.

Ás 18:00 sairá a manifestación con lema NON É RACISMO, É AUSTERIDADE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestación en defensa do ensino público

Con el argumento de la crisis económica se están aplicando todo tipo de recortes en los servicios públicos y, especialmente, en educación. Los gobiernos autonómicos, con la finalidad de paliar sus déficits presupuestarios, están reduciendo la protección social y los derechos sociales que tantos años nos han costado conseguir.

Estas políticas restrictivas en gasto educativo buscan el deterioro del derecho fundamental de formarse a lo largo de toda la vida que sólo garantiza la Educación Pública.
Sin inversión en educación no habrá avance posible. De lo contrario la calidad de la educación sufrirá un gravísimo deterioro así como el futuro de nuestra sociedad.
Democracia es garantizar el derecho de todas y todos a una vida digna, en la que nuestros derechos más básicos, como la educación y la sanidad, sean públicos y de calidad. No hay democracia cuando a los presidentes democráticamente elegidos los destituyen con chantajes explícitos las primas de riesgo y los bancos, en vez de sus ciudadanos; tampoco la hay cuando no sólo no se financian sino que incluso se recortan los presupuestos de gastos sociales que deberían ser llamados inversiones.
Este sistema  al servicio de los mercados salva a los bancos y destruye lo públicolos que recortan los servicios que son de todas y todos y aumentan la edad de jubilación no sufren las consecuencias de sus reformas, porque llevan a sus hijos a colegios privados y tienen garantizada la pensión máxima por calentar durante 4 años su sillón en el Congreso. Los que imponen medidas que no han sido votadas porque no se incluían ni se incluyen en ningún programa electoral se equivocan si creen que han ganado la partida.
Bolonia no es, como nos lo pintaban los políticos, una inocente reforma estructural ni formal de la Universidad, sino que se trata de un estudiado proyecto que, siguiendo un cuidado proceso, nos lleva a la subordinación del sistema universitario a los intereses empresariales (con todo lo que ello pueda conllevar en la práctica, como la subida de tasas, la desaparición de carreras no rentables ni “productivas”, la introducción de criterios de gestión empresariales y no como herramienta de interés social real….
El estado se está desvinculando de la educación universitaria de la manera más perversa: proporcionando la financiación que posibilite la privatización.
Rechazamos la subida de las tasas universitarias que excluirá del acceso a la educación a muchos hijos de familias trabajadoras y en paro, azotadas duramente por la crisis, además se penaliza a los repetidores
(de curso o de asignatura) que deberán pagar más entre un  40% para la segunda matrícula y un 100% en la cuarta matrícula buscando con ello que abandonen la universidad.
La enseñanza pública es la única que garantiza la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la superación de las desigualdades de origen, la vertebración de toda la sociedad en un objetivo común y el
progreso individual y social de todos, no de unos pocos.
Porque el sistema capitalista quiere acabar con todo y no lo vamos a permitir!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El #12m15mcoruna en imágenes


Programa de actividades #12M15Mcoruna

 

Despois da manifestación de hoxe, e ata o 15M teremos actividades todos os días no Obelisco. Adxuntamos o programa:

 

 

MANIFESTACIÓN #12M 17:30 Praza da Palloza

O #12M sairemos todas á rúa como parte da movilización mundial #12M15M.

Os esperamos a todas ás 17:30 na Praza da Palloza!!

Agora hay máis motivos que nunca!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercadiño de troco sábado 12 ás 11:30

Este sábado 12 de Mayo,como cada segundo sábado de mes,  entre as 11:30 e as 13:30 celebraremos o Mercadiño de Troco no cruce da C/ Corcubión e a C/Barcelona. Trae obxectos en bo estado que non uses e leva outros.

Alguén ten algo que ti precisas, ti tes algo que alguén procura.

Pola tarde ás 17:30 na Plaza da Palloza arranca a manifestación polo aniversario do 15M, a que acuidiremos todxs, xa que temos ainda máis motivos que o ano pasado.

Vémonos!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desastre ecolóxico e ataque á saúde pública

Galicia é una inmensa plantación de eucaliptos. A árbore é bonita pero cabe recordar que non deixa de ser unha especie invasora por vontade humana.

A implantación do eucalipto en Galicia non responde a outra cousa máis que aos intereses da industria papelera liderada pola Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL) .
Aínda así o eucalipto non deixa de ser unha desgracia ecolóxica para Galicia, ainda más agora que está afectada polo gorgullo e a resposta da Xunta é apoiar a fumigación masiva desde o aire con flutenoxurón (Cascade), un peligroso producto prohibido pola UE.

As abellas desoriéntasen e morren. A causa máis probábel son os pesticidas. Este producto é mortal para as abellas e os peixes y ademáis, fumigado dende o aire incorpórase a cadéa alimentaria e acumúlase no corpo humano.


Lamentábelmente as suas consecuencias pasan desapercibidas mais, como todos os tóxicos acumulativos, contribuirá a que disfrutemos dunha empeoramento da nosa saúde.

É criminal que a xente que nos goberna apoie de forma tan descarada os intereses económicos que van en contra do medioambente e da saúde pública.
Os únicos beneficiarios desta decisión son a industrial papelera e a empresa (BASF) que comercializa un producto que non se poderá vender a partir de agosto do 2012 por aprobarse na Unión Europea a toxicidade e os efectos nocivos do mesmo.
A actitude da Delegación do Goberno fronte a un problema tan sensible é prepotente, chegando a prohibir manifestacións contra as fumigacións como fixo en Melide fai unhas semáns.

A modo de resumo:

  • A patronal española do papel (ASPAPEL) pretende realizar coa colaboración da Xunta de Galicia e outras entidades unha fumigación masiva das plantacións de eucaliptos galegas afectadas por un insecto, o Gonipterus.
  • A fumigación vaise realizar cun insecticida chamado comercialmente Cascade, cuxo principio activo é unha substancia denominada flufenoxurón.
  • Esa sustancia foi catalogada como daniña pola Unión Europea e prohibiu a súa venda a partir do 1 de agosto deste ano (2012).
  • Un dos seus peores efectos é que é altamente tóxica para as larvas das abellas, como o propio fabricante recoñece na etiquetaxe do producto
  • Se se fumiga masivamente este produto nos montes galegos, existe un gran perigo de exterminio das poboacións de abellas, xa moi reducidas polo continuo uso de pesticidas, segundo apuntan os estudos científicos.
  • Se morren as abellas en Galicia, aparte doutros efectos nocivos no ecosistema, non se polinizarán a maior parte das plantas das que nos alimentamos os humanos e os animais que criamos para nos alimentarmos.
  • Sen polinización, non hai reprodución destas plantas, e a nosa agricultura colapsará.

Entre as especies vexetais das que nos alimentamos, as seguintes dependen necesariamente da acción polinizadora das abellas para producir froito e semente (ou vense favorecidas por ela):

Árbores froiteiras:
Maceira, pereira, castiñeiro, vide, kiwi, amendoeira, melocotoeiro, cerdeira, ameixeira…

Especies forraxeiras:
Alfalfa, trevo, liño, algodón…

Cultivos de horta:
Tomate, couves, cabazas, cabaciñas, pemento, cenorias, perexil, nabos, brécol, porro, couveflor, berenxenas, melóns, cogombros, amorodos, framboesas, espárragos, silveira (amoras)…

Mostramos o noso total rexeitamente ao uso de este producto.

Máis información : http://fumigacionsnon.org/